Projecten - Stedelijk groen

De afgelopen jaren hebben wij aan diverse mooie projecten mogen werken. Dit waren ontwerptrajecten voor gemeenten, schouw- en inventarisatieprojecten voor landelijk werkende bureaus. Een overzicht van onze projecten staat hieronder. Mocht u meer specifieke informatie over de projecten willen ontvangen dan horen wij dat graag.

Besteksmeting gemeente Hellendoorn

In opdracht van Cyber Adviseurs hebben wij voor de gemeente Hellendoorn een besteksmeting uitgevoerd om de kwaliteit van het openbare groen te toetsen.

Groenontwerp Cruyff Court - Gemeente Brummen

Voor de gemeente Brummen hebben wij het groenontwerp opgesteld rondom de nieuw aan te leggen Cruyff Court in Eerbeek. In overleg met diverse partijen waaronder de omwonenden is het ontwerp vormgegeven. Recent is het trapveld gerealiseerd.

Besteksmeting - Gemeente Drechterland

In samenwerking met Cyber heb ik een besteksmeting én een technische meting verricht in de gemeente Drechterland. Met een besteksmeting wordt binnen een schouwraster de slechtste plek gezocht en conform de CROW beeldmeetlatten beoordeeld. De resultaten worden gebundeld en ter beoordeling van de uitvoerende aannemer aan de gemeente overhandigd.

Gemeente Almelo - technische schouw

In samenwerking met Cyber heb ik een technische schouw uitgevoerd in Almelo. Alle groenvakken inclusief hagen zijn door ons beoordeeld op de technische staat. Moet er inboet plaatsvinden? Is er agressief onkruid aanwezig of opschot van éénjarig hout? Met de schouwresultaten zal de gemeente Almelo een herstelronde uit gaan voeren.

Provincie Gelderland - schouwen wegen

In samenwerking met Cyber heb ik eind 2016 een nulmeting uitgevoerd van alle provinciale wegen in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Na de herstelperiode voor de aannemer is dezelfde schouw nogmaals uitgevoerd begin 2017. Geschouwd is op verzakkingen in de berm, maaien bermen, verwijderen opslag, aanwezig grof/zwerf vuil, aanwezigheid onkruid , vernielde bebording etc.