Landschapsontwerp maken

Vaak is het voldoende om een Ruimtelijk Kwaliteitsplan op te stellen, bestaande uit een landschapsontwerp én een rapportage waarin een tekstuele onderbouwing van het landschapsontwerp staat. Dit laatste is gebaseerd op de gebiedshistorie en wordt ondersteund door het geldende beleid. Maar er zijn ook verschillende andere regelingen te bedenken, waarbij bij iedere regeling een ander advies passend is.

 

Rood voor Rood regeling

Bent u eigenaar van landschap ontsierende gebouwen die geen functie meer hebben, en bent u van plan deze te slopen? Dan kunt u in Overijssel gebruik maken van de Rood voor Rood regeling. In ruil voor het slopen van uw gebouwen mag u op uw kavel één of meerdere woningen bouwen. Per gemeente worden er verschillende eisen aan deze regeling gesteld. Wilt u meer informatie ontvangen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.

 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Wilt u (bedrijfsmatig) uitbreiden, maar mag dit van de overheid niet? Wellicht is het mogelijk om vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) alsnog medewerking te krijgen van de gemeente. Deze regeling biedt op basis van de omgevingsverordening ruimte voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen. Naast de investering in de ontwikkeling zelf moet er dan ook geïnvesteerd worden in de omgevingskwaliteit. Op deze manier wordt de aantasting en het verlies van landschappelijke en ecologische waarden voorkomen of gecompenseerd. Borgerink Groendesign heeft de kennis in huis om uw ruimtelijke ontwikkeling te voorzien van een landschappelijke inpassing, zodat u voldoet aan de voorwaarden van KGO.

 

Casco methodiek

Binnen de casco benadering Noord-Oost Twente (NOT) kunnen particuliere eigenaren van landschapselementen een aanvraag indienen om een landschapselement te verwijderen en ergens anders te compenseren. Aanvragen voor het verwijderen van elementen die op de cascokaart vermeld staat, worden door de gemeente beoordeeld en vervolgens goed- of afgekeurd. Met een goede onderbouwing (de casco methodiek) én compensatie van het te kappen landschapselement is het dus mogelijk om een houtwal, houtsingel of een bomenrij te kappen. Borgerink Groendesign ondersteunt u graag in dit traject.

 

Rapport voor kapaanvraag

Wilt u een houtopstand of een boom kappen en zoekt u ervaren hulp bij de aanvraag van de kapvergunning? Borgerink Groendesign stelt graag een onderbouwend rapport voor u op, zodat u gemakkelijker medewerking van uw gemeente krijgt.

 

Flora- en fauna-onderzoek

Bent u in het kader van Rood voor Rood van plan om gebouwen op uw erf te slopen? Dan is het erg belangrijk dat u vooraf een flora- en fauna-onderzoek laat uitvoeren. Borgerink Groendesign adviseert en begeleidt u graag in dit proces.

 

Hulp bij uw subsidieaanvraag

Wanneer u landgoederen, bossen of andere natuurelementen wilt aanleggen of moet beheren, zijn er verschillende subsidies waarvoor u in aanmerking kunt komen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor het ontwikkelen van landschappelijke elementen als bossen, houtsingels, houtwallen en kikkerpoelen. Ook is het in een aantal gemeenten mogelijk om subsidie te ontvangen voor de aanschaf van een groen (sedum)dak. Zoekt u een subsidie of een regeling voor financiering? Neem gerust contact op met Borgerink Groendesign voor een onafhankelijk advies.