Provincie Gelderland - schouwen wegen

In samenwerking met Cyber heb ik eind 2016 een nulmeting uitgevoerd van alle provinciale wegen in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Na de herstelperiode voor de aannemer is dezelfde schouw nogmaals uitgevoerd begin 2017. Geschouwd is op verzakkingen in de berm, maaien bermen, verwijderen opslag, aanwezig grof/zwerf vuil, aanwezigheid onkruid , vernielde bebording etc.