Projecten - Landschap

De afgelopen jaren heb ik voor diverse partijen mooie en uitdagende projecten uit mogen voeren. Klant zijn bijvoorbeeld architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven, agrariërs maar natuurlijk ook particulieren. Een overzicht van onze projecten staat hieronder. Mocht u meer specifieke informatie over de projecten willen ontvangen dan horen wij dat graag.

Landschapsontwerp boerderijkamers Haaksbergen

Een vervallen schuur wordt omgevormd tot een aantal boerderijkamers. De landschappelijke inpassing van deze boerderijkamers tezamen met een camping is door ons opgesteld. De beplanting is afgestemd op het landschapstype en de wensen van de klant.

Rood voor Rood Saasveld

Een landschappelijke boerderij op dit Twentse erf wordt omgevormd tot boerderijappartementen. Deze transformatie in combinatie met de sloop van de landschap ontsierende gebouwen op het erf creëert een mogelijkheid om er een tweetal nieuwe woningen te mogen bouwen van 750 m3 en 1200 m3. Voor dit erf hebben wij een landschapsontwerp mogen opstellen incl. een rood voor rood rapportage.

Rood voor Rood Haaksbergen

Een tweetal landschapsontwerpen zijn opgesteld. Eén ontwerp voor de bouwlocatie waar een schuur wordt opgevormd tot een woonhuis en een landschapsontwerp voor de slooplocatie van een aantal schuren. Beide locaties worden voorzien van landschappelijke elementen en ingeplant met inheemse beplantingssoorten.

Schuur voor Schuur Saasveld

Een ondernemer in Saasveld hebben wij geadviseerd over het Schuur voor Schuur beleid in de gemeente Dinkelland. Voor de locatie in Saasveld is een landschappelijke inpassing gemaakt voor de te bouwen werkplaats. Eveneens voor de slooplocatie in Denekamp is een landschapsontwerp opgesteld.

Landgoed Volthe

Het landschapsontwerp van het landgoed De Aa Vonders is door ons opgesteld. Het landhuis met de bijgebouwen is landschappelijk ingepast, nabij de her in te richten waterschapsbeek. De watergang wordt door waterschap Vechtstromen verlegd en er worden natuurvriendelijke oevers aangebracht in het kader van waterberging. Het landgoed wordt open gesteld voor het publiek middels een aan te leggen wandelpad door de (deels nieuw aan te leggen) natuur.

Aannemersbedrijf Warmes Lattrop

De nieuwe werktuigberging voor Aannemersbedrijf Warmes uit Lattrop is door ons landschappelijk ingepast. De schuur wordt in de aanwezige es 'geschoven' en aan weerszijden ondersteund met landschappelijk groen.

Campingplaats Onstwedde Groningen

Een camperplaats in het Groninger landschap is door ons landschappelijk ingepast. Met de realisatie van het landschapsontwerp zal in 2017 worden gestart. De camperplaats wordt voorzien van halfverharding, boomgroepen en haagpartijen om privacy te creëren. De watergang van het waterschap wordt natuurlijkvriendelijk ingericht door het afgraven van het zuidelijke talud.

Landschapsontwerp wijngaard - Schoonebeek

De wens van de opdrachtgever uit Den Haag is om een wijngaard te realiseren in het landschap van Schoonebeek. De wijngaard zal in noord - zuid positie aangeplant worden.

Casco verplaatsing houtwal

Een agrariër uit Oud Ootmarsum heeft de wens om een houtwal te verplaatsen naar elders op zijn perceel om de bewerking van het grasland efficiënter in te richten. Door ons in een compensatieplan opgesteld en in overleg met de opdrachtgever de nieuwe houtwal laten inplanten.

Bouwbedrijf van der Aa Tilligte

Bouwbedrijf van der Aan in Tilligte heeft behoefte om uit te breiden middels de bouw van een werktuigberging aan de achterzijde van de bestaande loods. Rondom wordt het gehele perceel groen ingepast met landschappelijk passende beplanting.

Landschapsontwerp Ambt Delden

Een agrariër in Ambt Delden heeft mij gevraagd om een compensatieplan op te stellen voor het verwijderen van een aantal landschapselementen. De aanvraag van de kap is door mij ingediend evenals het compensatieplan ter onderbouwing.

Landschapsontwerp Rood voor Rood Hengelo

Een paardenhouderij heeft middels de Rood voor Rood regeling de wens uitgesproken om een nieuwbouwwoning te kunnen realiseren op zijn perceel. Deze woning is door ons landschappelijk ingepast evenals de overige schuren en gebouwen op het erf.

Drainage en kapaanvraag Agelo

Een grasland in Agelo moest worden voorzien van drainage. Deze tekening is door ons opgesteld als onderdeel van de omgevingsvergunning. Ook deel uitmakende van de vergunning is de kaptekening met de dunning van de bomensingel.

Landschapsontwerp Huttemansweg Enter

De bouwaanvraag van een tweetal nieuwbouwwoning is ondersteund middels een landschapsontwerp. Beide woningen zijn georiënteerd op het omliggende Twentse landschap. Het erf is aangekleed met landschapseigen beplanting.

Rood voor Rood Haaksbergen

Door de sloop van een aantal schuren is het mogelijk voor deze agrariër om met de Rood voor Rood regeling een nieuwe woning op het erf te bouwen. De woning én het erf is zijn geheel landschappelijk door ons ingepast.