Inrichting openbaar groen

De inrichting van openbaar groen vraagt - gezien de diverse gebruikers en doelgroepen - om een unieke aanpak. Voor de planvorming is het van essentieel belang dat het ontwerp in lijn is met de wensen van alle gebruikers. Bovendien moet de ruimte functioneel en representatief zijn voor de bewoners, moeten de onderhoudskosten voor de gemeente reëel zijn en moeten alle doelgroepen veilig van de ruimte gebruik kunnen maken. Borgerink Groendesign voorziet u van het juiste advies en realiseert inrichtingstekeningen. Ons belangrijkste aandachtspunt is hierbij dat de gebruikers van uw openbare ruimte in dit proces worden meegenomen, om problemen na realisatie van het openbaar groen te voorkomen. Dit doen wij door bewonersavonden, schetssessies en brainstorm-momenten te organiseren en begeleiden.

 

Projecten via detachering

Op basis van inhuur (detachering) heeft Borgerink Groendesign de afgelopen jaren al voor verschillende gemeenten mogen werken. Wilt u ook gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.