Besteksmeting - Gemeente Drechterland

In samenwerking met Cyber heb ik een besteksmeting én een technische meting verricht in de gemeente Drechterland. Met een besteksmeting wordt binnen een schouwraster de slechtste plek gezocht en conform de CROW beeldmeetlatten beoordeeld. De resultaten worden gebundeld en ter beoordeling van de uitvoerende aannemer aan de gemeente overhandigd.