Landgoed Volthe

Het landschapsontwerp van het landgoed De Aa Vonders is door ons opgesteld. Het landhuis met de bijgebouwen is landschappelijk ingepast, nabij de her in te richten waterschapsbeek. De watergang wordt door waterschap Vechtstromen verlegd en er worden natuurvriendelijke oevers aangebracht in het kader van waterberging. Het landgoed wordt open gesteld voor het publiek middels een aan te leggen wandelpad door de (deels nieuw aan te leggen) natuur.