Landschapsontwerp Rood voor Rood Hengelo

Een paardenhouderij heeft middels de Rood voor Rood regeling de wens uitgesproken om een nieuwbouwwoning te kunnen realiseren op zijn perceel. Deze woning is door ons landschappelijk ingepast evenals de overige schuren en gebouwen op het erf.